අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

පුවත් සහ සිදුවීම්

30
නොවැ2021
National Program of Export Agriculture Zones

National Program of Export Agriculture Zones

Narammala Agro Export Zonal Program was launched on 3rd November 2021 under the patronage of Hon. Janaka Wakkumbura, State Minister of Small Plantation Crop Development, related Industries and Export Promotion. This program is implemented jointly by the Government Ministries of Export Promotion, Department of Export Agriculture, District Secretariat and Narammala...

21
සැප්2021

නාරම්මල රා තැබෑරුම සඳහා ‌ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කිරීම

නාරම්මල රා තැබෑරම් අංක 01 සඳහා 2022 වර්ෂය වෙනුවෙන් ටෙන්ඩර් ඉදිරිපත් කිරීමේ කාලය 2021.10.07 දින පෙ.ව.10.30 දක්වා දීර්ඝ කර ඇති බව ඒ සඳහා උන්නදුවක් දක්වන පාර්ශව වෙත දන්වා සිටිමු

09
පෙබ2021
73 වන නිදහස් දින සමරුව

73 වන නිදහස් දින සමරුව

පෙබරවාරි 04 දිනට යෙදී ඇති ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාත්‍රාන්තික සමාජවාදී ජන රජයේ 73වන නිදහස් දින සමරු උළෙලට සමගාමීව, ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමියගේ මඟපෙන්වීම යටතේ කාර්යමණ්ඩලයේ සියලුම නිලධාරී මහත්ම මහත්මීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් කාර්යාල පරිශ්‍රය තුල නිදහස් දින සැමරුම් උත්සවයක් හා රුක් රෝපණ  වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.                   ...

19
ජන2021
2021 වර්ෂයේ පළමු කාර්යාල දිනය

2021 වර්ෂයේ පළමු කාර්යාල දිනය

2021 වර්ෂයේ රාජකාරි කටයුතු ඇරඹීම වෙනුවෙන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් ඩබ්.පී.සී.එන්.පතිරන මහත්මියගේ නායකත්වයෙන් හා කාර්යමණ්ඩලයේ සියලුම මහත්ම මහත්මීන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් 2021.01.01 දින අප කාර්යාල පරිශ්‍රයේ දී ආගමික වතාවත් හා චාරිත්‍ර අංග කිහිපයක් සංවිධානය කර තිබුණි.                     

Scroll To Top