GN Division   Development Officer Name Telephone Number
1031 Kudagammana  20180829 155442 Mrs.W.M.U.G.Wanninayaka 0783127579
1032 Apaladeniya 20180914 113238 Mrs.D.M.I.S.Disanayaka 0772596577
1033 Hadapangala 20180914 114100 Mrs. B.A.K.D.Sanjeewani  0777622120
1034 Maradagolla m.a.d.t.wikramasinghe Mr.I.S.G.Wijitha Kumara 0718954980
1035 Riloluwa 20180829 160459 Mrs. G.K.D.G.Ranathunga  0774176093
1036 Paranagama 20180829 155726 Mrs.M.Anoma Priyadarshani 0712719953
1037 Puskoladeniya 20180914 114033 Mrs.P.T.P.Wijesiri 0779761296
1038 Athuruwala 20180829 160029 Mrs.M.M.D.I.Karunapathirana 0714605153
1039 Dalikanuanga 20180914 113334 Mr.W.M.M.Pradeep Kumara

0715221014

1040 Sirigala 20180914 113713

Mrs.T.K.S.Saman kumari

0722288482
1041 Dambadeniya North 20180914 113212 Mr.S.N.G.Senarathna 0725743419
1042 Dambadeniya South 20180829 160937 Mrs. R.M.N.S.D.Hemachandra 0718898050
1043 Udawelawaththa 1043 Mrs. R.S.Rajapaksha 0712525083
1044 Maravita 20180829 155736 Mrs.W.B.J.S.Rajakaruna 0773368002
1045 Muthugala East 20180829 155338 Mr.K.P.M.P.Ariyarathna 0718164158
1046 Muthugala West 1035 Mrs.P.A.D.Senavirathna 0719785876
1047 Pothupitiya 20180829 155920 Mrs. W.M.N.Manori Wasala 0772223457
1048 Metiyagane East 20180829 155855 Mr.M.R.M.N.Kumarasingha 0718382593
1049 Metiyagane West 20180829 160155 Mrs. S.S.Wikramasingha 0775162432
1050 Iriyagolla 20180914 113559 Mrs. L.C.Kumari 0713987179
1051 Kasungama 20180914 113042 Mrs.R.S.P.Rajapaksha 0722708976
1052 Palawaththa 20180914 112948 Mrs.S.N.G.Senarathne 0714369188
1053 Kiulgalla 20180829 160537  Mrs.L.P.A.D.Wimalarathna 0773162611  
1054 Godakooruwa 20180829 155359 Mr. J.A.Thilanka Kumara 0712746561
1055 Medagoda 20180914 113201

Mrs.C.M.I.K.Chandrasekara

0716533545

1056 Welikumburawaththa 20180914 112907 Mrs.P.M.N.L.Pathiraja 0718341229
1057 Dampalessa 20180829 155636 Mr. R.M.Udayanga Kumara 0716664166
1058 Kiulegedara 20180914 113751

Mrs.K.P.S.Senevirathna

0710838407
1059 Nakalagamuwa 20180829 155420 Mrs.H.R.M.M.Pathiraja 0712768773
1060 Rangallepola 20180914 113627 Mrs.M.A.Rasika Jeewanthi 0714184269
1061 Weragala IMG 4597

Mr.H.N.Gunasekara

0776505820
1062 Polwaththegedara 20180914 113007 Mrs. R.M.I.D.Jayasooriya 0773788401
1063 Halwella 20180829 160019   0773523402
1064 Rammuthugala 20180829 155815 Mr.R.A.H.P.Randeni 0714399050
1065 Narammala 20180829 155308 Mr.I.H.G.P.Jinadasa 0713079580
1066 Ranawaththa  20180829 155508  Mr.W.A.D.K.B.Weerakkodi  0779566840
1067 Senanayaka Janapadaya    Mr.A.M.U.S.Adhikari  0710829859
1068 Kottapitiya  20180829 155836  Mr.H.A.C.N.Jayarathna  0711079839
1069 Yakkavita  20180829 155823  Mrs.G.M.N.R.Gamlath  0712705147
1070 Karalappala  20180829 160112  Mrs.H.G.C.D.Premathilaka  0718882372
1071 Abalapola  20180829 160214  Mrs.W.A.Nadeeka Kumari  0717584670
1072 Abagammana  20180829 155847  Mrs.P.M.N.T.Aberathna  0712655359
1073 Pahamune  20180829 160101  Mrs.W.A.C.J.Wijeesingha  0713023106
1074 Kdahapola  20180829 155718  Mrs.K.M.N.Dilhani  0717266878
1075 Dabagirigama East    Mr.P.A.S.Bandara  0718301037
1076 Dabagirigama West  20180829 160121  Mr.P.A.M.Pradeep Kumara  0728412337
 1077 Ginigathpitiya    Mrs.H.P.A.Menike  0719941653
 1078 Polgahayaya  20180829 160037  Mrs.A.I.Fathima Farshana  0710749282  
 1079 Penthanigoda  20180829 155758  Mrs.W.M.A.IWanasingha  0713426008
 1080 Puwakgahakotuwa  20180914 113323  Mrs.H.R M malkanthi  0712768773
1081 Ganegoda  20180914 113120  Mrs.K.P.Y.K.Karunadasa  0713099488
1082 Meewewa,Bemmullegedara      0710838407
1083 Meewewa,Dangolla    Mrs.P.M.P.Priyanganee Senarathna  0772664007
1084 Meewewa  20180914 113309  Mrs.R.D.S.Amarasena  0716410370

News & Events

Scroll To Top